Vrsarski prilaz 2
52100 Pula - Croatia
tel: +385 52 880 880
info@ivt.hr

CALEXA

CALEXA®

Sigurnost dizala ima novo ime…

Jedinstven, novo razvijeni, profesionalni tehni?ki ra?unalni program (softver) za prora?une i kontrolu konstrukcije, dizajna, izvedbe i sigurnosti (svih) dizala,

sukladno zahtjevima nadležnih europskih (EN 81) normi i direktiva za sigurnost i energetsku u?inkovitost dizala, (Europska Lift direktiva za dizala 95/16/EC; Hrvatski Pravilnik o sigurnosti dizala; Europske norme EN 81-1 & EN 81-2; Europski standard za energetsku u?inkovitost dizala VDI 4707-1)

 

PROMOCIJSKI LETER

PREUZMI BESPLATNU DEMO VERZIJU

PRO?ITAJ ŠTO SU DRUGI REKLI O CALEXA-i

 

 

PRINCIP RADA PROGRAMA

CALEXA na osnovu

 • unesenih podataka o projektu i autoru
 • odabira izvedbe,
 • unesenih vrijednosti o dizalu i elementima dizala,
 • odabira iz baze podataka ili
 • na osnovi korisni?kog definiranja dizala,
 • provjerava sigurnost izvedbe dizala,
 • ukazuje na uskla?enost ili odstupanje od zahtjeva nadležne norme
 • prora?unava izvedbu
 • izra?unava energetsku u?inkovitost

te na koncu

 • izra?uje detaljan personalizirani izvještaj
 • s logotipom,
 • unesenim podacima,
 • rezultatima prora?una
 • verifikacijskim markicama
 • i energetskim certifikatom dizala.

 

ZA KOGA?

CALEXA olakšava i osigurava to?nost u svakodnevnom radu industrije dizala. U potpunosti je osmišljena, razvijena i proizvedena u me?unarodnom IVT-ovom timu iskusnih inženjera i eksperata a namijenjena je industriji dizala odnosno:

 • Konzultantima i projektantima - pri konzultiranju tehni?kih rješenja, izradi glavnih projekata i izvedbene tehni?ke dokumentacije dizala
 • Proizvo?a?ima - pri konstrukciji opreme i izvedbe, pri kalkulacijama u prodaji dizala
 • Konstrukcijskim, proizvodnim i prodajnim odjelima
 • Ugraditeljima - pri izradi dokumentacije i pripremi za ocjenjivanje sukladnosti - inspekciju dizala
 • Nadzornicima i nadzornim tijelima
 • Tijelima za ocjenu sukladnosti, ovlaštenim organizacijama i inspektorima dizala - pri provjeri prora?una i dokumentacije kod ocjenjivanja sukladnosti i inspekciji dizala

 

ZA SVE VRSTE DIZALA…

 • Nova ili modernizirana dizala
 • Elektri?na dizala s pogonskom užnicom
  • ovješenja 1:1; 2:1; 3:1; 4:1
 • Hidrauli?na dizala
  • direktni ili indirektni sustav
  • s jednim ili dva cilindra
  • postrani?na ili centralna izvedba
 • Dizala sa strojarnicom ili bez strojarnice
 • 'Svih' dimenzija, nosivosti, brzina, visina dizanja, broja postaja…

 

KOJI IZRA?UNI I KONTROLE?

 • Vodilice kabine u 12 scenarija (sile, momenti, naprezanja, izvijanja, savijanja, kombinirana naprezanja, defleksije…)
 • Vodilice protuutega u 3 scenarija (sile, momenti, naprezanja, izvijanja, savijanja, kombinirana naprezanja, defleksije…)
 • Sile (vodilice, pogonski stroj, odbojnici, vrata, cilindri)
 • Trakcija u 5 scenarija (koeficijenti, faktori, podijeljene sile, vrijednosti trakcije)
 • Faktori sigurnosti
 • Pogonski stroj (moment, snaga, stati?ko optere?enje, tlak u utorima …)
 • Hidraulika (tlakovi, debljine stjenke klipa i cilindara, baze cilindara, izra?uni klipova …)
 • Energetska u?inkovitost (energija, snaga, dnevna i godišnja potrošnja, energetski razred)

 

VRLO BRZO I JEDNOSTAVNO – BEZ NEPOTREBNOG CRTANJA

Rad s CALEXOM je vrlo brz i jednostavan. Prilago?eno korisni?ko su?elje s raznovrsnim menijima te implementiranim bazama vodilica i nosivih užadi omogu?ava vrlo brz unos svih podataka o Vašem dizalu.

Nakon samo nekoliko izra?enih projekata, Vaš novi projekt i izvještaj biti ?e izra?en u samo nekoliko minuta – i to sve bez nepotrebnog crtanja.

 

KONTROLA I OCJENJIVANJE IZRA?UNA - U SAMO NEKOLIKO SEKUNDI

CrvenoZelena signalizacija to?nosti prikazuje Vam uskla?enost s zahtjevima normi i standarda. Kontrola i ocjenjivanje izra?una gotovo je u vremenu kojeg zovemo 1+1s (1 klik mišem + 1 sekunda).

Dodatno, CALEXA koristi novo razvijenu .clx ekstenziju koja omogu?ava brz prijenos svih podataka o Vašem dizalu. Primjerice, ako inspekcijsko tijelo koristi CALEXU, nakon što zaprimi i u?ita podatke dobivene od ugraditelja, uskla?enost dizala može potvrditi u samo nekoliko sekundi.

 

FLEKSIBILNA

CALEXA je vrlo fleksibilna. Korisnik može izabrati standardiziranu vodilicu ili nosivu užad ili primjerice korisni?ki definirati elemente dizala.

 

PERSONALIZIRANI IZVJEŠTAJ ZA TEHNI?KU DOKUMENTACIJU DIZALA ODMAH!

?im završite s unosom ili odabirom podataka o dizalu – izvještaj je ve? spreman za ispis. U glavnom izborniku samo odaberite Pregled prije ispisa ili Ispis. Izvještaj je personaliziran s Vašim logotipom te sadrži sve podatke o dizalu, rezultate izra?una, grafike, slike i verifikacijske oznake.

 

ENERGETSKI CERTIFIKAT I ENERGETSKA NALJEPNICA

CALEXA prora?unava energetsku u?inkovitost dizala i automatski generira EEC (elevator energy certificate – energetski certifikat dizala). Vi ga samo morate otisnuti i pri?vrstiti u kabinu dizala …

 


U dosadašnjim recenzijama i predstavljanjima pred mnogim stru?njacima, inspektorima, projektantima i državnim tijelima CALEXA je ocijenjena s vrlo visokom ocjenom 4,71 od maksimalnih 5,00.

Preuzmite DEMO verziju i saznajte zašto…


4+1 RAZLOG ZA PREUZIMANJE I KUPNJU CALEXA-e:

1. TO?NOST

2. CJELOVITOST I SVEOBUHVATNOST

3. FLEKSIBILNOST

4. JEDNOSTAVNOST I BRZ RAD

5. CIJENA, BEZ DODATNIH NAKNADA


 

CIJENA

CALEXA je dostupna s jednostrukom ili korporativnom licencom bez vremenskog ograni?enja.

Puna cijena za jednostruku licencu je 2.980 €. Na punu cijenu odobravamo popuste. Ne zara?unavamo dodatne i godišnje naknade.

Za detaljne informacije i individualne ponude, kontaktirajte naš prodajnim tim na   Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript

 

TRENING

CALEXA je korisni?ki prijateljski orijentirani ra?unalni program i vrlo jednostavan za razumijevanje. Me?utim, kako želimo osigurati korištenje CALEXE do njenih  maksimalnih mogu?nosti, našim kupcima preporu?ujemo treninge. Naši eksperti provode sveobuhvatne i opsežne te?ajeve na lokaciji klijenta ili u našoj IVT akademiji.

 

OSTALO

Svi izra?uni su metri?kih dimenzija. Jezici programa: hrvatski i engleski, ostali dostupni na zahtjev.

Demo verzija dostupna je na internetskoj stranici www.ivt.hr

Narudžba pune verzije vrši se putem demo verzije povezane na Internet.

Podržani operativni sustavi: Windows XP SP3, Windows Vista SP1 ili noviji, Windows 7, Windows 8. Konfiguracijski zahtjevi – Preporu?eno minimum: Pentium 1 GHz ili više s 512 MB RAM ili više. Program koristi .NET 4 knjižnice i omogu?ava korisniku instalaciju ukoliko ona ne postoji. Dodatni zahtjevi za .NET knjižnice su minimalni prostor na ?vrstom disku: x86 – 850 MB; x64 – 2 GB

 

Top!

Informacije i svi podaci na ovim stranicama nisu obvezujuće te su intelektualno vlasništvo tvrtke. Zlouporaba istih u bilo kojem obliku
zakonom je kažnjiva. Izmjena podataka moguća je bez prethodne najave. Copyright 2010 - IVT d.o.o - Sva prava zadržana